More

    Hiçliğin ortasında kana susamış bir avcının zavallı avı olsaydınız ne yapardınız?