Mardin’in yetiştirdiği değerli bir yazar Kasım Uçkan, o hayatını sanatı üzerine kurgulamış bir insan. Sanat anlayışını Sanatsal faaliyetler takipçileri’ne anlattı.

You may also like...