Tagged: müzikal

Sinemanın görsel sanatlar içindeki yeri nedir

Sinema Sanatı: Sinema, görüntülerin veya çizilmiş desenlerin ışıkla bir perdeye düşürülerek hareketli görüntüler elde edilmesi temeline dayanan sanat dalıdır. Resimlerin hareketini; düzenli aralıklarla, karanlık bir yerde, özel bir makine aracılığıyla...

Tiyatronun görsel sanatlar içindeki yeri nedir ?

Kültürel gelişmeyi sağlayan gizlİ güçlerden biri de tiyatrodur; öyle ki sanatsalfaaliyeti en etkin biçimde topluma aktaran bir araç durumundadır. Tiyatro uyarı görevini yaptığı kadar, toplumu ortak komplekslerinden arındırır, onlara gerçek düşünce erkini,...

Araç çubuğuna atla